Přední výrobce technologických linek na zpracování biomasy do tvaru pelet.